ERP-oplossing

Beter met data zijn: Strategieën voor het cultiveren van een cultuur waarin data centraal staan

Door Milena M. Szporek

Datagestuurde besluitvorming is de sleutel tot groei en het verbeteren van de positie van het bedrijf op de markt. Het tijdperk van Infonomics is al meer dan twintig jaar geleden aangebroken en de meeste gegevens die er nu zijn, zijn pas in de afgelopen paar jaar gegenereerd. Waarom hebben sommige bedrijven, nu er zoveel gegevens zijn, nog steeds moeite met het implementeren van de Data First-aanpak?

Het hebben van een rijke database in je organisatie is slechts de eerste stap op weg naar het worden van een data wise bedrijf. Gegevens alleen hebben geen waarde. De waarde zit in de inzichten uit die gegevens. En om die waarde te bereiken, moet je personeel worden aangemoedigd, gemotiveerd en vooral voldoende getraind om de benodigde Data Literacy vaardigheden te ontwikkelen.

Volgens enquêtes denkt 80% van de werkgevers dat ze alle essentiële training geven die hun team nodig heeft om zelfverzekerder met gegevens om te gaan. De werknemers hebben echter slechts 40% van de tijd hetzelfde gevoel.

Slechts 10% van de inspanning zou naar gereedschappen moeten gaan.

Op dit moment zien we een aanzienlijke kloof tussen wat wordt verondersteld te worden ingezet op het gebied van training en wat de medewerkers daadwerkelijk nodig hebben om meer datagericht te worden. Bij het genereren van Data Literacy-vaardigheden zou slechts 10% van de inspanning gericht moeten zijn op de tools, zoals Excel, Power BI of Python. De overige 90% moet worden geconcentreerd op het analytische deel en het verkrijgen van de echte waarde uit gegevens. Het is een vaardigheid die in de loop van de tijd moet worden ontwikkeld en beheerst door middel van voortdurende leerprogramma’s.

Om optimale resultaten te behalen bij de overgang naar een datagestuurd bedrijf, is het cruciaal om een allesomvattend raamwerk op te zetten dat de aspecten organisatie, bedrijfsvoering en IT omvat.

De allereerste stap is het inzetten van de juiste cultuur.

Bij elke organisatorische verandering hoort een bepaalde vorm van weerstand. Meestal uit angst voor de nieuwe aanpak, een gebrek aan begrip of het verlaten van de comfortzone. Weerstand is bijna onvermijdelijk. Het kan echter worden verminderd en beheerd met gespecialiseerde hulp van de Change Managers. Ze zullen best practices aanbevelen over hoe om te gaan met veranderende processen en omgevingen en werken aan de mentaliteitsverandering. En dat alles met de focus op het stellen van haalbare doelen voor iedereen.

Aan het begin van een big data-reis is het een goed idee om een communicatiecampagne te starten, gevolgd door regelmatige versterking van de boodschap waarom dit belangrijk is voor de organisatie en hoe iedereen ervan zal profiteren.

De taal van gegevens

Een van de grootste voordelen van het spreken van de datataal is dat het de argumentatie verbetert. En als je wilt dat je team data spreekt, moet je dat zelf ook doen. Stimuleer het zoeken naar inzichten door te vragen “waarom?”. Dit kweekt nieuwsgierigheid en motiveert tot verder gegevensonderzoek. Het is het vermelden waard dat het stellen van voldoende en de juiste vragen heel belangrijk is.

Als je bovendien een cultuur van gegevensbewustzijn stimuleert door regelmatig het belang van datagestuurde besluitvorming en de voordelen van datageletterdheid te communiceren, zul je medewerkers aanmoedigen om actief op zoek te gaan naar gegevens en deze te gebruiken in hun werk.

Training en ontwikkeling

We hebben al gezegd dat datageletterdheid een vaardigheid is die je in de loop van de tijd moet ontwikkelen. Daarom is het handig om eerst een algemene vaardigheidsbeoordeling uit te voeren om inzicht te krijgen in de behoeften van je werknemers, zodat je een geschikt trainingsprogramma kunt aanbieden dat hen begeleidt op deze reis. Onthoud dat tooling niet alles is, en ook al levert een goede Excel-cursus altijd voordelen op, dit leidt niet noodzakelijkerwijs tot het vinden van waardevolle bedrijfsinzichten. Workshops die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden zoals kritisch denken, problemen oplossen en analyse zijn veel nuttiger.

Zorg ervoor dat leren een voortdurende inspanning is. Het streven naar constant leren zorgt niet alleen voor meer datageletterd personeel, maar bevordert ook een cultuur van innovatie, samenwerking en groei.

Bevorder de samenwerking tussen medewerkers om kennis, inzichten en best practices met betrekking tot gegevens te delen. Stimuleer cross-functionele teams om samen te werken aan dataprojecten en -initiatieven.

Infrastructuur en kwaliteit

Bedrijfsonderdelen (niet IT) moeten de IT-vereisten bepalen om de meest optimale infrastructuur te creëren die nodig is om de activiteiten te ondersteunen. Dit kader moet ook het gegevensniveau evalueren. Zoals de toegang ertoe, de structuur, de zichtbaarheid en de belangrijkste kwaliteit.

Vooral in het begin van het datatraject kun je op weerstand stuiten door het gebrek aan betrouwbare gegevens. Als de beschikbare informatie twijfelachtig is, zullen de medewerkers deze niet gebruiken of veel tijd besteden aan het valideren van de informatie, wat de productiviteit verlaagt en afwijkt van het hoofddoel.

Beleid voor gegevensbeheer en regelmatige controles van gegevensvalidatie zijn een must bij de implementatie van een integraal raamwerk, om er zeker van te zijn dat de gegevens nauwkeurig, betrouwbaar en consistent zijn in de hele organisatie.

Daarom omvat het implementeren van een datagestuurde cultuur in een bedrijf een aantal belangrijke stappen.

  • Het leiderschap moet het belang van datagestuurde besluitvorming benadrukken. Dit moet worden ondersteund door het aanbieden van trainingsprogramma’s, workshops en hulpmiddelen om werknemers te helpen hun vaardigheden op het gebied van datageletterdheid te ontwikkelen.
  • Organisaties moeten een duidelijk beleid voor gegevensbeheer opstellen om de nauwkeurigheid en integriteit van gegevens en naleving van regelgeving te waarborgen.
  • Bedrijven moeten een omgeving creëren waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwsgierig te zijn.

Door een cultuur van gegevensbewustzijn en -verantwoordelijkheid te bevorderen, kunnen organisaties de kracht van gegevens benutten om innovatie, efficiëntie en dus zakelijk succes te stimuleren.

Ontdek de kracht van data met onze Data Literacy Training

Datageletterdheid gaat niet alleen over het begrijpen van cijfers; het gaat over het benutten van de kracht van informatie om strategische beslissingen te nemen, de prestaties van teams te optimaliseren en resultaten te behalen.

Door de Training van Mission.One te volgen, krijg je het vertrouwen om inzichten om te zetten in actie. Dit programma stelt je in staat om een datagestuurd team te leiden en een cultuur van geïnformeerde besluitvorming op je afdeling te stimuleren.

Neem de controle over je gegevensreis en stimuleer het succes van je team. Neem vandaag nog contact op met Mission.One voor meer informatie!